Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.16

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.32

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.42

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.63 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

60%

T5 18/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.07 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.98 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.83 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.1 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.68 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.74 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.59

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.47

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.67

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.67 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.16

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.5

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.36

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.49 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.97

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.23 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.29 m/s
Độ ẩm

85%

T6 19/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.69 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.93 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.48 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.41 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.42 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.86

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.94

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.28

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.68

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.34

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

29%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ia H' Drai - Kon Tum trong 12h tới

Thời tiết Ia H' Drai

bầu trời quang đãng

40°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:01

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

40°

Độ ẩm

19%

Áp suất

1005 hPa

Gió

1.61 m/s

Điểm ngưng

12°

Tầm nhìn

10 km

UV

6.32

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
6:01 pm