Dự báo Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

30.1°

Cảm giác như 37°
mưa vừa

mưa vừa

24.1°

Nhiệt độ thấp nhất

32.8°

Nhiệt độ cao nhất

84.6%

Độ ẩm

0.97 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

28°

Điểm ngưng

9.14

UV

1005 hPa

Áp suất

05:23/18:54

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Phong Thổ - Lai Châu

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phong Thổ - Lai Châu
30.1° / 38.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phong Thổ - Lai Châu
24.9° / 26.2°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phong Thổ - Lai Châu
28° / 30.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Phong Thổ - Lai Châu
29.8° / 36.2°

Dự báo thời tiết Phong Thổ - Lai Châu hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

30° / 37.2°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 84 %

mưa vừa

11:00 am

31.7° / 38.3°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.7° / 38.2°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32.1° / 39.1°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.3° / 39°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32.5° / 39°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.6° / 39.7°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.3° / 38.3°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.5° / 36.3°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 31.4°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.7° / 26.7°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.5° / 27.4°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 27.7°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.5° / 26.4°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

12:00 am

25.5° / 26.1°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

1:00 am

25.8° / 26°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

2:00 am

25.6° / 26.9°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

3:00 am

25.4° / 26.1°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

4:00 am

25.3° / 26.2°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

5:00 am

25.2° / 26.5°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

6:00 am

25.2° / 26°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

7:00 am

27.2° / 27.6°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 am

28.7° / 33°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

9:00 am

30.4° / 37.6°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

10:00 am

32.7° / 39.1°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

11:00 am

33.2° / 40.8°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

12:00 pm

34.6° / 41°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

1:00 pm

34.4° / 41.2°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

2:00 pm

33.4° / 40.6°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.2° / 38.1°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.7° / 38.2°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.6° / 37.9°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.4° / 36.8°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28° / 31.5°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.9° / 27°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.7° / 26.9°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.4° / 27.1°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.9° / 27.8°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

12:00 am

25.9° / 28°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.5° / 26.7°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

2:00 am

25.4° / 26.7°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

3:00 am

25.6° / 26.9°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

4:00 am

25.9° / 27°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

25.6° / 26.8°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

6:00 am

25.9° / 26.4°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 26.9°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

8:00 am

28.6° / 33.7°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

31° / 37.7°

Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Phong Thổ - Lai Châu sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.1° / 32.3° 1.51 m/s 79% 1005 hPa 8.64 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 25° / 34.4° 1.52 m/s 63% 1003 hPa 5.65 mm
T2 24/06 mưa vừa 25.2° / 33.6° 1.52 m/s 66% 1002 hPa 13.02 mm
T3 25/06 mưa vừa 24.9° / 29° 1.31 m/s 87% 1004 hPa 10.73 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 24.8° / 30.7° 1.3 m/s 79% 1006 hPa 10.02 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 24.5° / 32° 1.63 m/s 60% 1005 hPa 1.97 mm

Chất lượng không khí tại Phong Thổ - Lai Châu

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

271.07

NH3

1.18

NO

0.23

NO2

0.97

O3

21.24

PM2.5

1.44

PM10

1.12

SO2

0.05