Thời tiết Phong Thổ - Lai Châu theo giờ

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.66

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.92 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.24 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.07 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

48%

T3 23/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.92 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.85 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.67 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.71 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.07

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.54 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.52

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.83 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.1

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.41

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.04

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.52

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.58

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

18%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.52

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.82

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

76%

T4 24/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.56 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.12 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.96 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.68 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.26 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.49

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.33 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.77

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.64

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.01

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.06

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.32

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.99

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.25

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phong Thổ - Lai Châu trong 12h tới

Thời tiết Phong Thổ

mây đen u ám

36°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/18:29

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

39°

Độ ẩm

26%

Áp suất

1001 hPa

Gió

1.24 m/s

Điểm ngưng

14°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

Bình minh / Hoàng hôn

5:40 am
6:29 pm