Dự báo thời tiết Phong Thổ - Lai Châu 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.4%
 • Lượng mưa
  5.83 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.1°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.3°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.68 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:45
T3 28/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.7%
 • Lượng mưa
  5.8 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.9°/25.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.59 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:45
T4 29/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77%
 • Lượng mưa
  4.48 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.6°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.77 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:46
T5 30/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.6°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  12.15 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.7°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:46
T6 31/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  19.68 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.8°/25.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.17 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:46
T7 01/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.7%
 • Lượng mưa
  16.45 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/25.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.12 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:47
CN 02/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  18.94 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.5°/25.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.37 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:47

Lượng mưa Phong Thổ - Lai Châu 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phong Thổ - Lai Châu 7 ngày tới

Thời tiết Phong Thổ bây giờ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:45

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0