Dự báo Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

17.3°

Cảm giác như 18°
mây đen u ám

mây đen u ám

15.1°

Nhiệt độ thấp nhất

25.8°

Nhiệt độ cao nhất

98.1%

Độ ẩm

0.87 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

17.2°

Điểm ngưng

0

UV

1013 hPa

Áp suất

05:22/18:11

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Đà Lạt - Lâm Đồng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Đà Lạt - Lâm Đồng
24.1° / 25.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Đà Lạt - Lâm Đồng
16.7° / 17.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Đà Lạt - Lâm Đồng
16.4° / 17°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Đà Lạt - Lâm Đồng
20.6° / 21°

Dự báo thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 pm

17.7° / 18.9°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

17.3° / 18.6°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

17.7° / 17.4°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

12:00 am

17.6° / 17°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

1:00 am

17.7° / 17.9°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

2:00 am

16.1° / 17°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

3:00 am

16.5° / 16.4°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

4:00 am

16.2° / 16.5°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

16.6° / 16.4°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

16° / 17.3°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 am

19.6° / 19.4°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

8:00 am

21.8° / 21.8°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 81 %

mây cụm

9:00 am

24° / 23.4°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 65 %

mây cụm

10:00 am

24.2° / 24.5°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

11:00 am

24.1° / 24.6°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

12:00 pm

24.1° / 24.7°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

1:00 pm

23.6° / 24.2°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

2:00 pm

23.7° / 24.7°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

3:00 pm

24° / 23.3°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

22.8° / 23.2°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

5:00 pm

21.7° / 22.6°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

19.6° / 19.6°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

18.5° / 18.9°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mây cụm

8:00 pm

17.4° / 18°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mây rải rác

9:00 pm

17.4° / 18°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mây rải rác

10:00 pm

18° / 17.7°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mây cụm

11:00 pm

17.6° / 17.4°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mây cụm

12:00 am

17.6° / 17°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

17.3° / 17.1°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

17° / 17.4°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

16.1° / 17.7°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

17.9° / 17.7°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

17.1° / 17.3°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

18° / 18.4°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 am

19.5° / 19.5°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

8:00 am

20.5° / 21.4°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

22.2° / 22.5°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

10:00 am

23.6° / 23.6°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

11:00 am

24.1° / 24.5°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

12:00 pm

24° / 25.5°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

1:00 pm

23.4° / 23.2°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 82 %

mưa vừa

2:00 pm

22.2° / 22.4°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 88 %

mưa vừa

3:00 pm

21.2° / 22.4°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 87 %

mưa vừa

4:00 pm

22° / 21.2°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 89 %

mưa vừa

5:00 pm

21.6° / 21.1°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 88 %

mưa vừa

6:00 pm

18.2° / 19.1°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mưa vừa

7:00 pm

19° / 18.2°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

18.8° / 18°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 16.9° / 25.7° 1.75 m/s 58% 1010 hPa 4.94 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 16.6° / 24.5° 2.59 m/s 65% 1010 hPa 5.52 mm
T4 19/06 mưa vừa 16.3° / 24.3° 2.07 m/s 69% 1009 hPa 12.76 mm
T5 20/06 mưa vừa 18° / 18.9° 1.47 m/s 97% 1010 hPa 14.31 mm
T6 21/06 mưa vừa 16.8° / 19° 1.49 m/s 93% 1009 hPa 8.24 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 16.1° / 19.9° 1.68 m/s 97% 1009 hPa 3.93 mm

Chất lượng không khí tại Đà Lạt - Lâm Đồng

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

400.74

NH3

0.84

NO

0.44

NO2

8.71

O3

8.86

PM2.5

5.29

PM10

6.5

SO2

1.71