Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.76

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.71 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

8.42 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.45 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.49 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.3 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.19 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.09 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.06 m/s
Độ ẩm

96%

CN 26/05
Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.06 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.11 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.36 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.6 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.15

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.5

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.07

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.94 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.17

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.15 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.98

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

6.733 km

UV

9.17

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

8.919 km

UV

3.81

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.74 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.4

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.59 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.26 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.53 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.4 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.27 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.25 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.62 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.58 m/s
Độ ẩm

97%

T2 27/05
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.6 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.96 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.98 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.15 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.75

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.08 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.42

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.84

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.01

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.15

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.83

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.81

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.14

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Lạt - Lâm Đồng trong 12h tới

Thời tiết Đà Lạt

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

16°

/

28°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Gió

0.71 m/s

Điểm ngưng

18°

Tầm nhìn

10 km

UV

1.76

Bình minh / Hoàng hôn

5:21 am
6:05 pm