Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.6

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.14

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.74

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

8.867 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

96%

T5 18/04
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.75 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.56 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.35 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.27 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.47 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.51 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.67 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.33 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.85

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.11 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.77

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.24 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.08

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.82

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.85

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.82

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.43 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.46

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.67 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.43 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.58 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.34 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.17 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.35 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.4 m/s
Độ ẩm

85%

T6 19/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.34 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.21 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.22 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.15 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.24 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.46 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.4 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.21 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.08

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.52 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.44

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.95 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.09

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.91

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.95

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Lạt - Lâm Đồng trong 12h tới

Thời tiết Đà Lạt

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 30°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

15°

/

31°

Độ ẩm

23%

Áp suất

1009 hPa

Gió

2.4 m/s

Điểm ngưng

Tầm nhìn

10 km

UV

11.6

Bình minh / Hoàng hôn

5:33 am
5:58 pm