Dự báo thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
4.06 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
4.06 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
3.41 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
3.51 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
3.51 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
3.76 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
4.32 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
4.64 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
4.58 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
4.32 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
4.55 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
5.13 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
5.13 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
5.58 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
5.46 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
5.28 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
5.05 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

51%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.36 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.95 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.59 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.38 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.37 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
4.3 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
4.17 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Lạt - Lâm Đồng 30 ngày tới


Lượng mưa Đà Lạt - Lâm Đồng 30 ngày tới

Thời tiết Đà Lạt

mưa nhẹ

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

Mặt trời mọc/lặn

05:21/18:05

Nhiệt độ Thấp/Cao

16°

/

26°

Áp suất

1010 hPa

Độ ẩm

79%

wind

Tốc độ Gió

0.96 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

20°

UV

1.91

Bình minh / Hoàng hôn

5:21 am
6:05 pm