Dự báo thời tiết Lạng Sơn 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
2 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
2.85 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
2.64 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
2.89 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
3.22 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
3 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
5.77 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

48%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.96 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
3.96 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.57 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.55 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
3.08 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
3.49 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lạng Sơn 30 ngày tới


Lượng mưa Lạng Sơn 30 ngày tới

Thời tiết Lạng Sơn

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 34°

Mặt trời mọc/lặn

05:11/18:27

Nhiệt độ Thấp/Cao

23°

/

32°

Áp suất

1007 hPa

Độ ẩm

50%

wind

Tốc độ Gió

2.81 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

20°

UV

6.77

Bình minh / Hoàng hôn

5:11 am
6:27 pm