Thời tiết Lạng Sơn theo giờ

T5 25/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.43 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.51 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.55 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.71

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.04 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.84

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.3 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.74

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.95 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.34

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.27 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.29

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.29 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.78

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.08 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.59

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.62 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.92 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.72 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

90%

T6 26/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.52 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.27 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.29

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.01

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.98

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.58 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.56

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.86 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.59

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.75 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.72

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.14 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.37

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.46 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.5

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Lạng Sơn

mưa vừa

24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:16

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Gió

2.43 m/s

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:25 am
6:16 pm