Dự báo thời tiết Lạng Sơn 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.4°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.6%
 • Lượng mưa
  7.78 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/25.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.27 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:31
T5 30/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  19.22 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.1°/21.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:31
T6 31/05
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21.5°/25.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.5%
 • Lượng mưa
  4.5 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.6°/22.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  21.4°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.24 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:31
T7 01/06
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  18.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.7°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.05 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:32
CN 02/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.3°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.1%
 • Lượng mưa
  13.81 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.6°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.7°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.21 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:32
T2 03/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  13.22 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.1°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.28 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:33
T3 04/06
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.2°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  38.19 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.4°/23.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.47 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:33

Lượng mưa Lạng Sơn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lạng Sơn 7 ngày tới

Thời tiết Lạng Sơn bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:31

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0