Dự báo Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

27.2°

Cảm giác như 27°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

23.2°

Nhiệt độ thấp nhất

27.1°

Nhiệt độ cao nhất

92.7%

Độ ẩm

1.3 m/s

Gió

5.435 km

Tầm nhìn

25.3°

Điểm ngưng

7.64

UV

1005 hPa

Áp suất

05:11/18:39

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bình Gia - Lạng Sơn

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bình Gia - Lạng Sơn
26.9° / 31.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bình Gia - Lạng Sơn
23.5° / 25.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bình Gia - Lạng Sơn
24.3° / 25.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bình Gia - Lạng Sơn
25.9° / 26°

Dự báo thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

27.9° / 27.6°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mưa vừa

1:00 pm

27.4° / 27°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26.4° / 26.7°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

3:00 pm

26.6° / 26.4°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.7° / 27.7°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.5° / 26.1°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.8° / 26.3°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.3° / 26.1°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26.5°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.5° / 26°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.6° / 25.4°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.6° / 25.7°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.3° / 26°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

1:00 am

24.3° / 25.8°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

2:00 am

24.6° / 25.5°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.4° / 25.2°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

4:00 am

24.7° / 25.4°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

24.7° / 25.1°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

6:00 am

24.3° / 25.9°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

7:00 am

24.6° / 25°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 27°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.8° / 27.8°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.4° / 31.6°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 85 %

mưa vừa

11:00 am

27.4° / 30.1°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 85 %

mưa vừa

12:00 pm

28° / 30.3°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.4° / 30.4°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 32.9°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.6° / 32.6°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.5° / 32.4°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.4° / 31°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.6° / 27°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.1° / 26.6°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.8° / 27°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.2° / 26°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.3° / 25°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.1° / 25.7°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.3° / 25.7°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.6° / 25.2°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.7° / 25.7°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 25.7°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

4:00 am

24.3° / 24.1°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

5:00 am

23.2° / 24.2°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24.9° / 25.5°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25.5° / 26.3°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 am

26.3° / 26.6°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

9:00 am

28.3° / 31.6°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

10:00 am

29.8° / 33.5°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

11:00 am

30.7° / 35.3°

Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24.7° / 27.2° 2.01 m/s 89% 1005 hPa 16.2 mm
T4 26/06 mưa vừa 24° / 28.9° 1.49 m/s 85% 1009 hPa 9.55 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 23.5° / 31.4° 3.11 m/s 66% 1010 hPa 0.88 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 24.4° / 30.2° 4.11 m/s 74% 1007 hPa 0.26 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 25.6° / 31.8° 4.66 m/s 75% 1004 hPa 1.56 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 25.9° / 32° 3.91 m/s 70% 1001 hPa 2.8 mm

Chất lượng không khí tại Bình Gia - Lạng Sơn

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

297.57

NH3

0.54

NO

0.87

NO2

2.16

O3

48.94

PM2.5

4.74

PM10

5.29

SO2

2.36