Thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.38

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.2 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.08

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.49 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.57

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.63 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.71

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.18 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.13

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.47 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.03

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.84 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.29

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.07 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.28 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.97 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

78%

T2 15/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.79 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.98

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.4 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.88

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.56 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.37

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.98 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.55

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.15 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.91

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.9 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.58

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.42 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.26 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.82 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.53 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.99 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.8 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.06 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

82%

T3 16/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.49 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.02 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.22

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Gia - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Bình Gia

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

34°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Gió

3.87 m/s

Điểm ngưng

21°

Tầm nhìn

10 km

UV

3.13

Bình minh / Hoàng hôn

5:34 am
6:11 pm