Dự báo thời tiết Bình Gia - Lạng Sơn 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.8°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.8%
 • Lượng mưa
  0.92 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.3°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.14 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:30
T3 28/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.4%
 • Lượng mưa
  2.03 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/26.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:30
T4 29/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.2%
 • Lượng mưa
  3.35 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.8°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.69 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:31
T5 30/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.9%
 • Lượng mưa
  8.47 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.7°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.94 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:31
T6 31/05
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.3°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  32.96 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.7°/23.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/24.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.18 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:31
T7 01/06
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.1°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.1%
 • Lượng mưa
  11.76 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  23.4°/23.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.4°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.01 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:32
CN 02/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.6°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  11.61 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.5°/24.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.97 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:32

Lượng mưa Bình Gia - Lạng Sơn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Gia - Lạng Sơn 7 ngày tới

Thời tiết Bình Gia bây giờ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:30

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0