Dự báo Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

27.7°

Cảm giác như 27°
mưa vừa

mưa vừa

24.6°

Nhiệt độ thấp nhất

30.8°

Nhiệt độ cao nhất

92.9%

Độ ẩm

0.52 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.8°

Điểm ngưng

1.7

UV

1003 hPa

Áp suất

05:10/18:38

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Văn Quan - Lạng Sơn

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Văn Quan - Lạng Sơn
27.9° / 34°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Văn Quan - Lạng Sơn
24° / 27°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Văn Quan - Lạng Sơn
26.4° / 27.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Văn Quan - Lạng Sơn
29° / 34.5°

Dự báo thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 am

27.9° / 27°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

8:00 am

27.3° / 27.9°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 92 %

mưa vừa

9:00 am

27.5° / 31°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mưa vừa

10:00 am

28° / 32°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

11:00 am

28.7° / 34.7°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 36.7°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 80 %

mưa vừa

1:00 pm

30.9° / 37.9°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 77 %

mưa vừa

2:00 pm

30.5° / 36.6°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.7° / 37°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.2° / 35.4°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 83 %

mưa vừa

5:00 pm

28° / 34.7°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.6° / 32.3°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.2° / 30.3°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

8:00 pm

27° / 27°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.1° / 27.9°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa vừa

10:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mưa vừa

11:00 pm

25.5° / 27°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 98 %

mưa vừa

12:00 am

25.8° / 26.1°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 98 %

mưa vừa

1:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.4° / 26°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26.1°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

4:00 am

25.7° / 26.7°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26.8°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.4° / 26.4°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.4° / 27.2°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.6° / 26.8°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

9:00 am

27.5° / 27.2°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

10:00 am

27.5° / 30.4°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

11:00 am

27.5° / 31.3°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 pm

29.9° / 36°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.6° / 38.2°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.3° / 39°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 35.9°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 33.8°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.5° / 34.4°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

6:00 pm

29° / 33.9°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.2° / 30.9°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.4° / 26.3°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.9° / 26.4°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.6° / 26.3°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.7° / 27.8°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa vừa

12:00 am

26.7° / 27.3°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.1° / 27.2°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26.6°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

3:00 am

25.2° / 26.9°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

4:00 am

25.4° / 26.5°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

5:00 am

25.3° / 26.8°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

6:00 am

26.6° / 27.7°

Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.2° / 30° 1.67 m/s 83% 1002 hPa 19.99 mm
T4 19/06 mưa vừa 26° / 32° 2.76 m/s 90% 1003 hPa 10.04 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 26° / 33.8° 4.4 m/s 62% 1002 hPa 0.11 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 25.5° / 33.2° 4.44 m/s 67% 1002 hPa 0.11 mm
T7 22/06 mây đen u ám 26° / 32.7° 3.89 m/s 66% 1003 hPa 0 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 24° / 32.6° 1.12 m/s 67% 1004 hPa 0.9 mm

Chất lượng không khí tại Văn Quan - Lạng Sơn

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

361.39

NH3

1.85

NO

1.65

NO2

8.74

O3

27.46

PM2.5

12.17

PM10

17.11

SO2

12.21