Dự báo thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  16.02 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.6°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.61 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:30
T4 29/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.6°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.3%
 • Lượng mưa
  7.49 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/25.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.2°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.27 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:31
T5 30/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  18.72 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/21.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:31
T6 31/05
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22°/25.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.9%
 • Lượng mưa
  4 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.5°/22.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  21.2°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.24 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:31
T7 01/06
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  18.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.05 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:32
CN 02/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.6%
 • Lượng mưa
  14.31 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.4°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.21 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:32
T2 03/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.3%
 • Lượng mưa
  12.72 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/25.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.28 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:33

Lượng mưa Văn Quan - Lạng Sơn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Văn Quan - Lạng Sơn 7 ngày tới

Thời tiết Văn Quan bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:30

Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0