Dự báo thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
2.43 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
2.59 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
2.64 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.61 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.36 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.1 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.43 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.67 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
3.37 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.89 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
3.39 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
3.2 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
3.1 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
3.76 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
3.73 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
3.58 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
3.36 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.99 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.56 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Văn Quan - Lạng Sơn 30 ngày tới


Lượng mưa Văn Quan - Lạng Sơn 30 ngày tới

Thời tiết Văn Quan

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Mặt trời mọc/lặn

05:10/18:30

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

27°

Áp suất

1003 hPa

Độ ẩm

98%

wind

Tốc độ Gió

1.1 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:10 am
6:30 pm