Dự báo thời tiết Mường Khương - Lào Cai 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.59 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2.62 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
3.05 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mường Khương - Lào Cai 30 ngày tới


Lượng mưa Mường Khương - Lào Cai 30 ngày tới

Thời tiết Mường Khương

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Mặt trời mọc/lặn

05:20/18:43

Nhiệt độ Thấp/Cao

26°

/

33°

Áp suất

1004 hPa

Độ ẩm

96%

wind

Tốc độ Gió

0.91 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:43 pm