Dự báo thời tiết Mường Khương - Lào Cai 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  11.66 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.49 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:43
T4 29/05
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.3%
 • Lượng mưa
  4.83 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.9°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:43
T5 30/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  15.72 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.3°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.5 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:43
T6 31/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.5%
 • Lượng mưa
  1.88 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.5°/25.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.7°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.22 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:44
T7 01/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60.9%
 • Lượng mưa
  2.49 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.1 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:44
CN 02/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.1%
 • Lượng mưa
  7.31 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.4°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.54 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:45
T2 03/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  21.24 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.8°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.8°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.55 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:45

Lượng mưa Mường Khương - Lào Cai 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mường Khương - Lào Cai 7 ngày tới

Thời tiết Mường Khương bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:43

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

6.026 km

Gió

0.75 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0