Thời tiết Mường Khương - Lào Cai theo giờ

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.79

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.74 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.65 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.62 m/s
Độ ẩm

81%

T3 23/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.5 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.19 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.35 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.39 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.44 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.44 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.34 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.32 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.73

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.98 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.04

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.94

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.3

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.21

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.95

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.03

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.39

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.86 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.43

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.83 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.7 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.21 m/s
Độ ẩm

90%

T4 24/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.93 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.69 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.85 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.438 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.94 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.23

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.05

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.15

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.68

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.35

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.6

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.85

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.1

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mường Khương - Lào Cai trong 12h tới

Thời tiết Mường Khương

mây cụm

36°

mây cụm

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:26

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

37°

Độ ẩm

37%

Áp suất

1000 hPa

Gió

2.51 m/s

Điểm ngưng

19°

Tầm nhìn

10 km

UV

1.79

Bình minh / Hoàng hôn

5:38 am
6:26 pm