Dự báo thời tiết Si Ma Cai - Lào Cai 3 ngày tới

Hôm nay

24.1 oC

31.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

24°

/

31.5°

Độ ẩm

76.1%

Gió

1.69 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.4°

UV

10.44

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:51

T2 15/07

24.3 oC

33.3 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

24.6°

/

33.3°

Độ ẩm

60.6%

Gió

1.99 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23°

UV

10.99

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:51

T3 16/07

24.2 oC

33.3 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

24.4°

/

33.9°

Độ ẩm

64%

Gió

2.16 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.5°

UV

11.7

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:51

Lượng mưa Si Ma Cai - Lào Cai 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Si Ma Cai - Lào Cai 3 ngày tới

Thời tiết Si Ma Cai bây giờ

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

97%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

0.88 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0.23