Dự báo thời tiết Si Ma Cai - Lào Cai 7 ngày tới

Hôm nay
mưa cường độ nặng
31°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  16.01 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.4°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.5 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:51
CN 23/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  4.11 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.79 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:51
T2 24/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  16.6 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.1°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:51
T3 25/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  12.19 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.1°/25.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.4 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:52
T4 26/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  18.8 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.3°/25.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.46 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:52
T5 27/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.6%
 • Lượng mưa
  8.63 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.8°/25.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.82 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:52
T6 28/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  14.45 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.1°/25.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.3 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:52

Lượng mưa Si Ma Cai - Lào Cai 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Si Ma Cai - Lào Cai 7 ngày tới

Thời tiết Si Ma Cai bây giờ

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:51

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.054 km

Gió

0.6 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

2.61