Dự báo thời tiết Si Ma Cai - Lào Cai 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.71 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.51 m/s
Độ ẩm

50%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

41%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

100%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

46%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.35 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Si Ma Cai - Lào Cai 30 ngày tới


Lượng mưa Si Ma Cai - Lào Cai 30 ngày tới

Thời tiết Si Ma Cai

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Mặt trời mọc/lặn

05:22/18:39

Nhiệt độ Thấp/Cao

22°

/

34°

Áp suất

1007 hPa

Độ ẩm

44%

wind

Tốc độ Gió

1.37 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

20°

UV

3.43

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:39 pm