Dự báo Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

27.7°

Cảm giác như 31°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.8°

Nhiệt độ thấp nhất

33.7°

Nhiệt độ cao nhất

92%

Độ ẩm

1 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.1°

Điểm ngưng

0

UV

1004 hPa

Áp suất

05:19/18:50

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Văn Bàn - Lào Cai

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Văn Bàn - Lào Cai
32.8° / 40.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Văn Bàn - Lào Cai
26.1° / 30.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Văn Bàn - Lào Cai
26.9° / 26.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Văn Bàn - Lào Cai
28.6° / 34.2°

Dự báo thời tiết Văn Bàn - Lào Cai hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

27.8° / 31°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.9° / 31.1°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.7° / 30.6°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

27° / 30.8°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

27.3° / 27°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.3° / 26.1°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.9° / 26.4°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.1° / 27.6°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.9° / 27.5°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.7° / 27.2°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

27° / 27.6°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

27° / 26.1°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 am

27.8° / 30.2°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

9:00 am

27.2° / 32.4°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33.3°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

11:00 am

28.1° / 34.4°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30.4° / 37.3°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32° / 38.1°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.9° / 38°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.1° / 35.4°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.1° / 34.5°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.3° / 35°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.6° / 33.5°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.7° / 31.7°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.8° / 27.6°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.9° / 27.4°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.5° / 26.4°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.1° / 26.4°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

26.9° / 26.3°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

27° / 26.8°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

26.3° / 26.8°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

3:00 am

26.1° / 26.3°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

27° / 26.9°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 26°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 26.6°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

26.4° / 26.2°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 31.3°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 am

27.2° / 31.6°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

10:00 am

28.7° / 32.2°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

11:00 am

28.5° / 32.4°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.4° / 33.1°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 pm

29.7° / 35.7°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.8° / 38.6°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.2° / 39.2°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.6° / 39.3°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.2° / 38.9°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.2° / 36.9°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.8° / 31.4°

Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Văn Bàn - Lào Cai sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26° / 33.8° 1.6 m/s 62% 1002 hPa 2.4 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 26° / 31° 0.98 m/s 80% 1003 hPa 3.33 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 26.7° / 32° 1.39 m/s 88% 1002 hPa 0.8 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 26° / 34.9° 1.38 m/s 65% 1001 hPa 0.91 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 26.3° / 33.4° 1.48 m/s 66% 1000 hPa 5 mm
T7 22/06 mưa vừa 26.6° / 32.3° 1.63 m/s 69% 1001 hPa 7.89 mm

Chất lượng không khí tại Văn Bàn - Lào Cai

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

304.25

NH3

1.53

NO

0

NO2

6.01

O3

13.18

PM2.5

1.8

PM10

2.8

SO2

1.03