Dự báo thời tiết Văn Bàn - Lào Cai 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.61 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

50%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

37°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.35 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
2.86 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

99%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Văn Bàn - Lào Cai 30 ngày tới


Lượng mưa Văn Bàn - Lào Cai 30 ngày tới

Thời tiết Văn Bàn

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Mặt trời mọc/lặn

05:20/18:43

Nhiệt độ Thấp/Cao

26°

/

32°

Áp suất

1004 hPa

Độ ẩm

99%

wind

Tốc độ Gió

0.75 m/s

Tầm nhìn xa

6.026 km

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:43 pm