Dự báo thời tiết Văn Bàn - Lào Cai 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/36.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.8%
 • Lượng mưa
  0.98 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.9°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.95 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:42
T3 28/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.4%
 • Lượng mưa
  1.22 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.3°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:43
T4 29/05
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/37.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  1.2 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36.3°/28.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.5 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:43
T5 30/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  17.1 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.5°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.4°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.32 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:43
T6 31/05
mưa cường độ nặng
24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  46.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.7°/24.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.1 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:44
T7 01/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85%
 • Lượng mưa
  2.36 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.4°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:44
CN 02/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  12.97 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.2°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.19 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:45

Lượng mưa Văn Bàn - Lào Cai 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Văn Bàn - Lào Cai 7 ngày tới

Thời tiết Văn Bàn bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:42

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0