Dự báo thời tiết Phố Lào Cai - Lào Cai 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.97 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.71 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.66 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.52 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
3.18 m/s
Độ ẩm

49%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
3.79 m/s
Độ ẩm

51%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
4.01 m/s
Độ ẩm

48%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
3.08 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
2 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

46%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

37°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
2.64 m/s
Độ ẩm

46%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

51%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
2.97 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
3 m/s
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
2.95 m/s
Độ ẩm

51%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

47%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

37°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

53%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phố Lào Cai - Lào Cai 30 ngày tới


Lượng mưa Phố Lào Cai - Lào Cai 30 ngày tới

Thời tiết Phố Lào Cai

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 38°

Mặt trời mọc/lặn

05:20/18:42

Nhiệt độ Thấp/Cao

24°

/

31°

Áp suất

1002 hPa

Độ ẩm

75%

wind

Tốc độ Gió

0.48 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

26°

UV

0.27

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:42 pm