Dự báo thời tiết Phố Lào Cai - Lào Cai 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  16.27 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:43
T4 29/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87%
 • Lượng mưa
  4.43 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.2°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.1 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:43
T5 30/05
mưa cường độ nặng
33°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.8°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  50.66 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.3°/24.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.46 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:43
T6 31/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.3°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  6.05 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.1°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.5°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.68 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:44
T7 01/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.7%
 • Lượng mưa
  1.35 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.55 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:44
CN 02/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.4%
 • Lượng mưa
  9.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.1°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.01 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:45
T2 03/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.7%
 • Lượng mưa
  14.9 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.5°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  0.94 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:45

Lượng mưa Phố Lào Cai - Lào Cai 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phố Lào Cai - Lào Cai 7 ngày tới

Thời tiết Phố Lào Cai bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:43

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0