Thời tiết Phố Lào Cai - Lào Cai theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.38 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.2 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.41

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.7 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.3

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.24 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.63

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.23

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.07

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.46

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.92

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

18%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.93

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

16%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.32

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.35 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.92 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.04 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

81%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.29 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.09 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.17 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.25 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.39 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.36 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.25 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.4 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.29

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.13

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.81

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.34

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.36

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.17

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.57

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.78 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.44 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.74 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.68 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.49 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.48 m/s
Độ ẩm

90%

T3 16/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.57 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.5 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.44 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.4 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.31 m/s
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phố Lào Cai - Lào Cai trong 12h tới

Thời tiết Phố Lào Cai

mây rải rác

27°

mây rải rác

Cảm giác như 29°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/18:23

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

43°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Gió

0.2 m/s

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
6:23 pm