Dự báo Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

32.3°

Cảm giác như 37°
mây cụm

mây cụm

25°

Nhiệt độ thấp nhất

32.1°

Nhiệt độ cao nhất

58.2%

Độ ẩm

2.45 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.7°

Điểm ngưng

1.95

UV

1006 hPa

Áp suất

05:22/18:10

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận
31° / 37°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận
25.9° / 27.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận
26.2° / 26.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận
30.6° / 36.8°

Dự báo thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

32.2° / 37.9°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 58 %

mây cụm

2:00 pm

33° / 37.9°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 59 %

mây cụm

3:00 pm

32.5° / 38°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 60 %

mây cụm

4:00 pm

32.8° / 37.9°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.4° / 36.3°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.7° / 32.5°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 85 %

mưa vừa

7:00 pm

27.6° / 31.2°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 86 %

mưa vừa

8:00 pm

27.4° / 30.7°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.9° / 28°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.8° / 27°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 89 %

mưa vừa

11:00 pm

26.8° / 27.8°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.2° / 26.8°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.4° / 26.1°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 91 %

mưa vừa

2:00 am

25.5° / 26°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 93 %

mưa vừa

3:00 am

25.9° / 26°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.2° / 27°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.5° / 25.1°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

26° / 26°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 91 %

mưa vừa

7:00 am

26.6° / 26.5°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 88 %

mưa vừa

8:00 am

28.4° / 31.8°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 am

31° / 34.5°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

10:00 am

30.4° / 36.3°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.1° / 36.9°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 76 %

mưa vừa

12:00 pm

30.2° / 35.7°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 76 %

mưa vừa

1:00 pm

30° / 35.7°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.9° / 34.8°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.8° / 34°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 34°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.7° / 33.8°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 31.2°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.6° / 30°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.9° / 30°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.7° / 28°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.6° / 26.8°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.1° / 27°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.2° / 26.1°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26.3°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26.8°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

3:00 am

25.4° / 26.6°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.4° / 26.5°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

5:00 am

25.2° / 26.5°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

6:00 am

26.1° / 26.6°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

7:00 am

27.1° / 29.2°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 am

28.9° / 31.8°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

9:00 am

29.9° / 33°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.5° / 35.9°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.2° / 35.3°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 35.3°

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.8° / 32.6° 2.99 m/s 59% 1007 hPa 7.86 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.1° / 30.1° 2.5 m/s 76% 1008 hPa 17.92 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 25.2° / 30.6° 3.01 m/s 71% 1009 hPa 4.21 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 25.2° / 31.1° 3.92 m/s 70% 1010 hPa 6.33 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 25.2° / 32° 4.84 m/s 67% 1009 hPa 5.54 mm
CN 30/06 mây đen u ám 25.1° / 33.3° 7.44 m/s 65% 1008 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

293.73

NH3

1.47

NO

0.44

NO2

1.19

O3

36.82

PM2.5

0.85

PM10

1.5

SO2

0.83