Dự báo thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:03 pm

Gió
5.72 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:03 pm

Gió
7.16 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:03 pm

Gió
7.16 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:04 pm

Gió
5.8 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:04 pm

Gió
5.59 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:04 pm

Gió
4.98 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
5.49 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
6.95 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
6.34 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
7.03 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
7.03 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
6.63 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
6.7 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
6.7 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
6.76 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
6.14 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
6.24 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
6.08 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
5.31 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
5.5 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
5.8 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
6.44 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
6.44 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
6.51 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
6.51 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
5.89 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
5.34 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
5.39 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
3.94 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận 30 ngày tới


Lượng mưa Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận 30 ngày tới

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 27°

Mặt trời mọc/lặn

05:19/18:03

Nhiệt độ Thấp/Cao

26°

/

35°

Áp suất

1007 hPa

Độ ẩm

89%

wind

Tốc độ Gió

2.2 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:19 am
6:03 pm