Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.47

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.16

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.08

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.92

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.82 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.72

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.54 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.06

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.44 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.56

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.33 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.45

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.19

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.41 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

85%

T2 15/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.09

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.59 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.42

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.05

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.99

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.28 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.01

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.71 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.69

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.61 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.85

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.88 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.4

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.92 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.4

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.88 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.19

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.22 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.02 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.74 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

90%

T3 16/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận trong 12h tới

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/17:55

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Gió

1.69 m/s

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
5:55 pm