Dự báo Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

31.1°

Cảm giác như 38°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

26°

Nhiệt độ thấp nhất

37.1°

Nhiệt độ cao nhất

72.4%

Độ ẩm

0.89 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.6°

Điểm ngưng

0

UV

999 hPa

Áp suất

05:17/18:43

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Hạ Hoà - Phú Thọ

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Hạ Hoà - Phú Thọ
35.2° / 43.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Hạ Hoà - Phú Thọ
28.1° / 35.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Hạ Hoà - Phú Thọ
26.9° / 26°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Hạ Hoà - Phú Thọ
32.6° / 39.4°

Dự báo thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

31.7° / 38.6°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.2° / 38.5°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

9:00 pm

31.8° / 38.8°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

10:00 pm

30.8° / 37.1°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

11:00 pm

29.7° / 35°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

12:00 am

28.9° / 34°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.8° / 32.9°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

27° / 31.9°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

3:00 am

27° / 31.1°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

4:00 am

27.8° / 30.6°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

5:00 am

27.2° / 30.8°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

6:00 am

27.5° / 30.3°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

7:00 am

27.2° / 33°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 am

28.5° / 33.4°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

9:00 am

28.8° / 34.8°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

10:00 am

29.6° / 35.3°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

11:00 am

29.9° / 35.8°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

12:00 pm

29.7° / 36.8°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.1° / 36°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

2:00 pm

30.1° / 36°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.9° / 35.7°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

4:00 pm

29.7° / 35.5°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

5:00 pm

29.7° / 34.1°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

6:00 pm

29° / 33.4°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.7° / 30.9°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.9° / 27.7°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.2° / 30.4°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.5° / 27.4°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.2° / 27.1°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

26.2° / 26.6°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

26.5° / 26.3°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

26.7° / 26.6°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

3:00 am

27° / 26.6°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

26.1° / 27°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

26.5° / 27.1°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

26.3° / 26.7°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 30.1°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 31°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

9:00 am

28.9° / 32.1°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

10:00 am

29.5° / 34.3°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

11:00 am

30.1° / 35.6°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

12:00 pm

29.7° / 34.1°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

1:00 pm

29.3° / 33.4°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

2:00 pm

28° / 33.3°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

3:00 pm

28.8° / 34°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

4:00 pm

30° / 34°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

5:00 pm

29.7° / 34.4°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

6:00 pm

29° / 32.5°

Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26.2° / 37.1° 1.89 m/s 52% 1000 hPa 1.42 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 27.8° / 30.9° 3.19 m/s 79% 1001 hPa 1.32 mm
T4 19/06 mây đen u ám 26.8° / 30.3° 2.33 m/s 75% 1001 hPa 0 mm
T5 20/06 mưa vừa 26.2° / 35.9° 1.49 m/s 57% 999 hPa 3.3 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 26.6° / 37.4° 4.11 m/s 54% 998 hPa 2.96 mm
T7 22/06 mưa vừa 27.8° / 35.1° 3.39 m/s 63% 999 hPa 14.04 mm

Chất lượng không khí tại Hạ Hoà - Phú Thọ

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

734.83

NH3

14.07

NO

0.62

NO2

15.99

O3

9.83

PM2.5

16.32

PM10

23.8

SO2

4.65