Thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ theo giờ

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.65

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.2 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.19 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.38 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.3 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.75 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.66 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.18 m/s
Độ ẩm

89%

T3 23/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.28

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.97

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.9

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.97 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.61

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.52 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.13 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

88%

T4 24/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.85 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.1 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.44 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.98 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.27 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.45 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.27 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.27

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.33

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.71 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.67 m/s
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hạ Hoà - Phú Thọ trong 12h tới

Thời tiết Hạ Hoà

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:20

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1001 hPa

Gió

5.2 m/s

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

1.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:34 am
6:20 pm