Dự báo thời tiết Hạ Hoà - Phú Thọ 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.8%
 • Lượng mưa
  3.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.4°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/35.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
T5 30/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  19.5 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.2°/25.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:36
T6 31/05
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/26.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  17.53 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25°/24.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.2°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.95 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:37
T7 01/06
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  5.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.7°/34.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.31 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:37
CN 02/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84%
 • Lượng mưa
  6.95 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/34.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.73 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:38
T2 03/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95%
 • Lượng mưa
  8.74 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.8°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.41 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:38
T3 04/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  23.95 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.7°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.03 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:38

Lượng mưa Hạ Hoà - Phú Thọ 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hạ Hoà - Phú Thọ 7 ngày tới

Thời tiết Hạ Hoà bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:36

Thấp/Cao

26°

/

37°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0