Dự báo Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

27°

Cảm giác như 32°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.5°

Nhiệt độ thấp nhất

28.8°

Nhiệt độ cao nhất

89.6%

Độ ẩm

2.15 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.7°

Điểm ngưng

1.17

UV

1002 hPa

Áp suất

05:17/18:43

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Việt Trì - Phú Thọ

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Việt Trì - Phú Thọ
28° / 33.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Việt Trì - Phú Thọ
25.4° / 26.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Việt Trì - Phú Thọ
27.3° / 31.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Việt Trì - Phú Thọ
28.2° / 33.8°

Dự báo thời tiết Việt Trì - Phú Thọ hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

27° / 32.1°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 32.5°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

10:00 am

28.6° / 33.7°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 am

28.7° / 33.1°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

12:00 pm

28.6° / 33.6°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

1:00 pm

28.6° / 33.9°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

2:00 pm

28.1° / 33.6°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 34.6°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

4:00 pm

28.9° / 35°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

5:00 pm

28.2° / 33.9°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

6:00 pm

28.7° / 33.7°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.3° / 32°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.2° / 30.8°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.3° / 26°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27° / 26.5°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.5° / 26.5°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

12:00 am

26.7° / 26.3°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

1:00 am

26.7° / 27.3°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.1° / 27.3°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.6° / 27.4°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

4:00 am

26.6° / 27.5°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

5:00 am

26.2° / 27.6°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 27.3°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

7:00 am

26.9° / 26.4°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 27.3°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 am

27.1° / 30°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

10:00 am

27.3° / 32.1°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 am

29.3° / 35°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

12:00 pm

29.4° / 35.7°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.2° / 36.8°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.7° / 37.5°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.3° / 36.5°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.1° / 37.4°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.5° / 37.5°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.8° / 36.9°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

7:00 pm

29° / 34.3°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.2° / 32.2°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.3° / 32°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

10:00 pm

28° / 31.2°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.5° / 31.8°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

12:00 am

27.6° / 30.9°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.8° / 28°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.4° / 26.4°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.7° / 26.4°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

4:00 am

26.4° / 27.4°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

5:00 am

26.3° / 27.9°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

6:00 am

26.6° / 26.3°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

27.1° / 31.7°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Việt Trì - Phú Thọ sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 27° / 29° 2.99 m/s 85% 1002 hPa 1.91 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 27° / 31.8° 1.28 m/s 79% 1001 hPa 0.82 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 26.4° / 38° 3.65 m/s 54% 1000 hPa 1.9 mm
T6 21/06 mưa vừa 27.2° / 35° 3.71 m/s 59% 999 hPa 6.2 mm
T7 22/06 mưa vừa 26° / 34.6° 4.05 m/s 63% 1000 hPa 21.83 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 26.4° / 33° 1.7 m/s 70% 1001 hPa 8.04 mm

Chất lượng không khí tại Việt Trì - Phú Thọ

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

661.1

NH3

3.96

NO

0.38

NO2

8.1

O3

9.57

PM2.5

22.42

PM10

25.23

SO2

2.7