Dự báo thời tiết Việt Trì - Phú Thọ 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

37°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

51%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

37°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Việt Trì - Phú Thọ 30 ngày tới


Lượng mưa Việt Trì - Phú Thọ 30 ngày tới

Thời tiết Việt Trì

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Mặt trời mọc/lặn

05:17/18:35

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

32°

Áp suất

1001 hPa

Độ ẩm

68%

wind

Tốc độ Gió

1.89 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

25°

UV

0.67

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:35 pm