Dự báo thời tiết Việt Trì - Phú Thọ 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.2%
 • Lượng mưa
  3.57 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.9°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.02 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35
T2 27/05
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.6°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.31 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  13.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.4 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
T4 29/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.6°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.75 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
T5 30/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  9.57 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.2°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/36.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.77 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:36
T6 31/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  20.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.1°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.62 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:37
T7 01/06
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.4%
 • Lượng mưa
  9.24 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.2°/25.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.13 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:37

Lượng mưa Việt Trì - Phú Thọ 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Việt Trì - Phú Thọ 7 ngày tới

Thời tiết Việt Trì bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:35

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.75 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

1.34