Dự báo Thời tiết Tuy An - Phú Yên

29.7°

Cảm giác như 34°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.1°

Nhiệt độ thấp nhất

35.6°

Nhiệt độ cao nhất

76.7%

Độ ẩm

3.18 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.8°

Điểm ngưng

0

UV

1007 hPa

Áp suất

05:16/18:10

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Tuy An - Phú Yên

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tuy An - Phú Yên
33.9° / 40.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tuy An - Phú Yên
28.9° / 33.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tuy An - Phú Yên
25.2° / 26.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Tuy An - Phú Yên
31.7° / 36.4°

Dự báo thời tiết Tuy An - Phú Yên hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

29.5° / 34.5°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.5° / 34.5°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.7° / 33°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.2° / 34°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

12:00 am

28.8° / 32.8°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

1:00 am

28.6° / 31.4°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

2:00 am

29° / 31.8°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

3:00 am

28° / 31.8°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

4:00 am

28.1° / 30.4°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

5:00 am

27.8° / 30.3°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

6:00 am

28.1° / 30.9°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

7:00 am

29.5° / 33.7°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

8:00 am

31.4° / 35.4°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

9:00 am

33.5° / 38°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

10:00 am

34.1° / 39.2°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

11:00 am

35° / 40.3°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.5° / 41.8°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

1:00 pm

34° / 41°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.8° / 39.9°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.9° / 39.3°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

4:00 pm

32° / 38.4°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.2° / 39°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

6:00 pm

30° / 36.9°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.3° / 34°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.6° / 33.9°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

9:00 pm

29° / 34°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 76 %

mây cụm

10:00 pm

29° / 32.7°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.1° / 32°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 76 %

mây cụm

12:00 am

28° / 31.6°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

1:00 am

28.2° / 31°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

2:00 am

28.6° / 31.2°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

3:00 am

28.2° / 31.7°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

4:00 am

29° / 31°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

5:00 am

29° / 30.7°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

6:00 am

28.1° / 31.3°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

7:00 am

30.1° / 33°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

8:00 am

32.7° / 36.2°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 58 %

mây cụm

9:00 am

33.8° / 38.2°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 54 %

mây cụm

10:00 am

35.1° / 40.5°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 49 %

mây cụm

11:00 am

36.9° / 41.8°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 48 %

mây cụm

12:00 pm

36.4° / 42.7°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 47 %

mây cụm

1:00 pm

34.7° / 40.9°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 54 %

mây cụm

2:00 pm

31.3° / 37.7°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.1° / 37°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.6° / 36.3°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.2° / 36.5°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.1° / 35.2°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.3° / 34.3°

Thời tiết Tuy An - Phú Yên

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Tuy An - Phú Yên sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 25.5° / 35.8° 4.34 m/s 53% 1007 hPa 0 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 27.5° / 35.1° 4.16 m/s 48% 1006 hPa 0.11 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 27.3° / 36.1° 4.64 m/s 48% 1005 hPa 0.76 mm
T5 20/06 mưa cường độ nặng 25.3° / 33.8° 5.55 m/s 58% 1005 hPa 16.63 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 25.5° / 29.4° 5.9 m/s 73% 1006 hPa 2.04 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 25.4° / 31.4° 5.65 m/s 64% 1005 hPa 3.48 mm

Chất lượng không khí tại Tuy An - Phú Yên

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

541.73

NH3

9.23

NO

0

NO2

10.58

O3

25.79

PM2.5

9.88

PM10

12.53

SO2

2.77