Dự báo thời tiết Tuy An - Phú Yên 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.9°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.19 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:04
CN 26/05
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.9%
 • Lượng mưa
  2.98 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.7°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.81 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:04
T2 27/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/36.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.1%
 • Lượng mưa
  0.98 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.4°/29.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:04
T3 28/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29.7°/37.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.9%
 • Lượng mưa
  1.39 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.3°/29.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.6°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.17 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:04
T4 29/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.8°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62%
 • Lượng mưa
  1.05 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.1°/29.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.91 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:05
T5 30/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.1°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.2%
 • Lượng mưa
  1.49 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.3°/28.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.9°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:05
T6 31/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.8%
 • Lượng mưa
  2.11 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.3°/28.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.6°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.28 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:05

Lượng mưa Tuy An - Phú Yên 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuy An - Phú Yên 7 ngày tới

Thời tiết Tuy An bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:04

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0.22