Dự báo thời tiết Tuy An - Phú Yên 3 ngày tới

Hôm nay

27.5 oC

34.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

27.7°

/

34.9°

Độ ẩm

52.9%

Gió

8.38 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.6°

UV

9.42

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:11

T6 26/07

27.8 oC

34 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

27.3°

/

34°

Độ ẩm

54%

Gió

7.76 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.2°

UV

11.52

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:11

T7 27/07

27.7 oC

33 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

27.6°

/

33.1°

Độ ẩm

54.3%

Gió

5.81 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

21.4°

UV

12.05

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:11

Lượng mưa Tuy An - Phú Yên 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuy An - Phú Yên 3 ngày tới

Thời tiết Tuy An bây giờ

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

34°

Độ ẩm

67%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1002 hPa

Gió

5.83 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0