Dự báo thời tiết Đồng Hới - Quảng Bình 3 ngày tới

Hôm nay

25.8 oC

31.6 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

25.5°

/

31.6°

Độ ẩm

66.1%

Gió

5.88 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

10.1

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:31

T2 15/07

25.1 oC

29 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

25.6°

/

29.9°

Độ ẩm

79.6%

Gió

5.72 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

7.79

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:31

T3 16/07

25.7 oC

32 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

25.7°

/

32°

Độ ẩm

66.3%

Gió

3.34 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

11.35

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:31

Lượng mưa Đồng Hới - Quảng Bình 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Hới - Quảng Bình 3 ngày tới

Thời tiết Đồng Hới bây giờ

mưa nhẹ

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:31

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

66%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

2.92 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

10.1