Thời tiết Đồng Hới - Quảng Bình theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.58

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.85 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.28

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.05 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.34

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.47 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.78

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.53 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.16

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.69 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.55 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.08 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

84%

T5 18/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.07 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.1 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.78

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.44 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.89

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.36

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.83

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.48

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.57

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.72 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.96

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.49 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.72 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.4 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.54 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.57 m/s
Độ ẩm

74%

T6 19/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.05

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.41 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.38

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.32 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.04

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Hới - Quảng Bình trong 12h tới

Thời tiết Đồng Hới

mây thưa

33°

mây thưa

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Gió

4.05 m/s

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

9.28

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
6:09 pm