Dự báo thời tiết Đồng Hới - Quảng Bình 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:22 pm

Gió
3.85 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:22 pm

Gió
4.37 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:23 pm

Gió
4.59 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:23 pm

Gió
4.06 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:24 pm

Gió
3.7 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:24 pm

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:24 pm

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:25 pm

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:25 pm

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:25 pm

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
3.44 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
3.44 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
3.49 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
5.02 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
4.52 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
4.01 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
3.93 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
3.93 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
3.81 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
4.87 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
5.43 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
5.6 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
5.26 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
5.08 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
4.51 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
4.74 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Hới - Quảng Bình 30 ngày tới


Lượng mưa Đồng Hới - Quảng Bình 30 ngày tới

Thời tiết Đồng Hới

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

Mặt trời mọc/lặn

05:19/18:22

Nhiệt độ Thấp/Cao

27°

/

34°

Áp suất

1003 hPa

Độ ẩm

62%

wind

Tốc độ Gió

3.52 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

25°

UV

0.78

Bình minh / Hoàng hôn

5:19 am
6:22 pm