Dự báo Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

28.1°

Cảm giác như 33°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.2°

Nhiệt độ thấp nhất

35.7°

Nhiệt độ cao nhất

80.2%

Độ ẩm

1.45 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.7°

Điểm ngưng

0

UV

1006 hPa

Áp suất

05:15/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Duy Xuyên - Quảng Nam

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Duy Xuyên - Quảng Nam
34.9° / 40°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Duy Xuyên - Quảng Nam
27.8° / 33.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Duy Xuyên - Quảng Nam
26.8° / 26.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Duy Xuyên - Quảng Nam
30.2° / 36.2°

Dự báo thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 pm

28.8° / 33°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.1° / 33.6°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.6° / 33.1°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

12:00 am

29° / 32.4°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

1:00 am

27.5° / 31°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

2:00 am

27.4° / 30°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

3:00 am

27.8° / 29.3°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

4:00 am

27.2° / 27.8°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

5:00 am

27.1° / 27.1°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

6:00 am

27.5° / 30°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

7:00 am

30.3° / 33.6°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

8:00 am

32.8° / 37°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

9:00 am

34.2° / 38.9°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

10:00 am

36.9° / 40.9°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

11:00 am

36.1° / 41.1°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.2° / 41.8°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.1° / 41.2°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.4° / 41.3°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 52 %

mây cụm

3:00 pm

33.1° / 39.1°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 61 %

mây cụm

4:00 pm

34.9° / 40.6°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.1° / 39°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31° / 37.3°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

7:00 pm

31° / 37°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 74 %

mây cụm

8:00 pm

29.4° / 34.3°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 78 %

mây thưa

9:00 pm

29.3° / 34.6°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

10:00 pm

30° / 33.4°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.7° / 32.4°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 81 %

mây cụm

12:00 am

28° / 32°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 83 %

mây cụm

1:00 am

27.5° / 30.5°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 84 %

mây cụm

2:00 am

27.4° / 27.8°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

3:00 am

27.9° / 28°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

4:00 am

26.9° / 26.5°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

5:00 am

26.2° / 26.8°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 30°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

7:00 am

29.8° / 33.7°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

8:00 am

32.6° / 36.2°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 57 %

mây cụm

9:00 am

34.8° / 39.1°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 51 %

mây cụm

10:00 am

35.3° / 40.6°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

11:00 am

36.7° / 41.9°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.4° / 41.3°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.6° / 41.6°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.3° / 40.5°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.9° / 39.4°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.4° / 38.6°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.5° / 36.1°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 71 %

mưa vừa

6:00 pm

28.1° / 32.9°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 84 %

mưa vừa

7:00 pm

26.8° / 26.1°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 91 %

mưa vừa

8:00 pm

25.4° / 26.8°

Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam

Điểm sương 93 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 26.3° / 35.5° 4.94 m/s 50% 1005 hPa 0 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 27.9° / 36° 5.72 m/s 45% 1004 hPa 0.52 mm
T4 19/06 mưa vừa 25.2° / 36.2° 4.78 m/s 45% 1004 hPa 7.71 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 26° / 36.1° 5.37 m/s 46% 1003 hPa 2.35 mm
T6 21/06 mưa vừa 26° / 34.6° 4.58 m/s 53% 1004 hPa 4.54 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 25.6° / 33.7° 5.1 m/s 56% 1003 hPa 4.14 mm

Chất lượng không khí tại Duy Xuyên - Quảng Nam

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

521.01

NH3

8.73

NO

0

NO2

7.74

O3

25.99

PM2.5

14.73

PM10

20.73

SO2

3.55