Dự báo thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam 3 ngày tới

Hôm nay

25 oC

33.4 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

24.3°

/

33.1°

Độ ẩm

68.3%

Gió

4.19 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

11.51

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:19

T2 22/07

24.5 oC

35.6 oC

mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

24.1°

/

35.2°

Độ ẩm

55.3%

Gió

6.18 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.8°

UV

10.25

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:19

T3 23/07

24.3 oC

32.7 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

24.9°

/

32.2°

Độ ẩm

60.9%

Gió

4.05 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23°

UV

6.16

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:19

Lượng mưa Duy Xuyên - Quảng Nam 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Duy Xuyên - Quảng Nam 3 ngày tới

Thời tiết Duy Xuyên bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:19

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

88%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1005 hPa

Gió

1.57 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0