Thời tiết Duy Xuyên - Quảng Nam theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.15

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.35 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.67

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.38 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.79

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
8.18 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.55

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.21 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.44 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.85 m/s
Độ ẩm

86%

T5 18/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.21 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.02 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.98

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.56

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.32

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.66 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

6.736 km

UV

9.19

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.11 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.77

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.07 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.1

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.59 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.08 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.18

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.33 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.14 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.96 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.78 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.76 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.1 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

85%

T6 19/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.42

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.05

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.18 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.56 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.92

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.81 m/s
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Duy Xuyên - Quảng Nam trong 12h tới

Thời tiết Duy Xuyên

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

35°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1005 hPa

Gió

7.38 m/s

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

6.67

Bình minh / Hoàng hôn

5:30 am
6:00 pm