Dự báo thời tiết Đông Hà - Quảng Trị 3 ngày tới

Hôm nay

24 oC

29.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

23.9°

/

29.7°

Độ ẩm

77.2%

Gió

2.37 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.6°

UV

8.09

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:28

T2 15/07

23.2 oC

28.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

23.3°

/

28.4°

Độ ẩm

86.5%

Gió

2.38 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.8°

UV

4.74

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:28

T3 16/07

23.7 oC

33.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

23.9°

/

33.8°

Độ ẩm

53.7%

Gió

2.59 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.1°

UV

9.36

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:28

Lượng mưa Đông Hà - Quảng Trị 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Hà - Quảng Trị 3 ngày tới

Thời tiết Đông Hà bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:28

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

95%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

0.78 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0.36