Thời tiết Đông Hà - Quảng Trị theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.86

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.8 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.46

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.83 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.55

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.48 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.65

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.45 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.22

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.16 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.33

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.21 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.34 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.72 m/s
Độ ẩm

64%

T5 18/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.59 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.55 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.65 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.61 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.66 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.56 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.69

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.36 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.47 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.83

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.23 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.52

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.18 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.52

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.04 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.02

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.24

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.9 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.26

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.25 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.59 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

67%

T6 19/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.23

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.74

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.51

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.09 m/s
Độ ẩm

28%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Hà - Quảng Trị trong 12h tới

Thời tiết Đông Hà

bầu trời quang đãng

42°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 44°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

42°

Độ ẩm

24%

Áp suất

1005 hPa

Gió

2.83 m/s

Điểm ngưng

17°

Tầm nhìn

10 km

UV

8.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:34 am
6:07 pm