Dự báo thời tiết Đông Hà - Quảng Trị 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
2.97 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
3.34 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
4.5 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
4.5 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:22 pm

Gió
3.31 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:22 pm

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:22 pm

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:23 pm

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:23 pm

Gió
3.09 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:23 pm

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:24 pm

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:24 pm

Gió
3.13 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:24 pm

Gió
3.07 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:25 pm

Gió
3.56 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:25 pm

Gió
3.56 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:25 pm

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:25 pm

Gió
3.48 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
3.48 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
3.43 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
3.4 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Hà - Quảng Trị 30 ngày tới


Lượng mưa Đông Hà - Quảng Trị 30 ngày tới

Thời tiết Đông Hà

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Mặt trời mọc/lặn

05:19/18:17

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

28°

Áp suất

1007 hPa

Độ ẩm

82%

wind

Tốc độ Gió

0.33 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

24°

UV

4.89

Bình minh / Hoàng hôn

5:19 am
6:17 pm