Dự báo Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

33.5°

Cảm giác như 37°
mây đen u ám

mây đen u ám

25°

Nhiệt độ thấp nhất

33.2°

Nhiệt độ cao nhất

54%

Độ ẩm

3.02 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.5°

Điểm ngưng

9.67

UV

1004 hPa

Áp suất

05:20/18:28

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Đa Krông - Quảng Trị

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Đa Krông - Quảng Trị
32.6° / 38°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Đa Krông - Quảng Trị
24.3° / 26.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Đa Krông - Quảng Trị
26° / 25.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Đa Krông - Quảng Trị
29° / 35.5°

Dự báo thời tiết Đa Krông - Quảng Trị hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

33.4° / 37.7°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.3° / 37.5°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

2:00 pm

34° / 37.1°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.7° / 38.8°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 55 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.8° / 35.6°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 71 %

mưa vừa

5:00 pm

29.8° / 35°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 77 %

mưa vừa

6:00 pm

28.3° / 32.7°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.9° / 26.6°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.1° / 27.4°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.1° / 26°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.7° / 27.2°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.5° / 26.4°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25.3° / 26°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

1:00 am

25.4° / 27°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 25.3°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.2° / 25.6°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.2° / 25.7°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24.3° / 25.3°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24.8° / 25.1°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

7:00 am

26.2° / 27.3°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 am

29° / 32.8°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

9:00 am

31.2° / 35.3°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

10:00 am

32° / 38°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

11:00 am

34.3° / 39.8°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 51 %

mưa nhẹ

12:00 pm

34.2° / 39.8°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 50 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.4° / 38.5°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 36°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 82 %

mưa vừa

3:00 pm

30.7° / 37.2°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 79 %

mưa vừa

4:00 pm

30.8° / 37.9°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 81 %

mưa vừa

5:00 pm

29.3° / 35.6°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 84 %

mưa vừa

6:00 pm

28.1° / 32.6°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.4° / 26.8°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 27.3°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.6° / 27.1°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.2° / 26.4°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26.3°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 96 %

mưa vừa

12:00 am

25.2° / 26.1°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.6° / 26°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

2:00 am

24.4° / 25.2°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

3:00 am

24.4° / 25.3°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25.3°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24.4° / 25.8°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24.6° / 25.2°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

7:00 am

26.7° / 27.6°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

28.9° / 31.8°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

9:00 am

30.6° / 34.8°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

10:00 am

32.3° / 37.4°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

11:00 am

34.4° / 40°

Thời tiết Đa Krông - Quảng Trị

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Đa Krông - Quảng Trị sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.9° / 33.6° 3.03 m/s 51% 1004 hPa 4.96 mm
T4 26/06 mưa vừa 24.6° / 35° 2.88 m/s 51% 1007 hPa 11.26 mm
T5 27/06 mưa vừa 24.4° / 34.1° 2.8 m/s 55% 1008 hPa 7.14 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 24.1° / 36° 3.6 m/s 76% 1008 hPa 1.45 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 25.2° / 38° 6.03 m/s 52% 1006 hPa 0.19 mm
CN 30/06 mây đen u ám 26.9° / 37.9° 7.13 m/s 51% 1004 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Đa Krông - Quảng Trị

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

254.28

NH3

1.66

NO

1.05

NO2

1.36

O3

21.92

PM2.5

0.8

PM10

1.45

SO2

0.41